CodeChart:Tektronix 4105/Tektronix 4105 Mode/ESC/T

From Terminals
Jump to: navigation, search

Subpages of T

Received
0 1 2 3 4 5 6 7
0 NUL DLE SP 0 @ P ` p
1 SOH DC1 ! 1 A Q a q
2 STX DC2 " 2 B R b r
3 ETX DC3 # 3 C S c s
4 EOT DC4 $ 4 D T d t
5 ENQ NAQ % 5 E U e u
6 ACK SYN & 6 F V f v
7 BEL ETB ' 7 G W g w
8 BS CAN ( 8 H X h x
9 HT EM ) 9 I Y i y
10 LF SUB * : J Z j z
11 VT ESC + ; K [ k {
12 FF IS4 , < L \ l |
13 CR IS3 - = M ] m }
14 SO IS2 . > N ^ n ~
15 SI IS1 / ? O _ o DEL
Transmitted
0 1 2 3 4 5 6 7
0 NUL DLE SP 0 @ P ` p
1 SOH DC1 ! 1 A Q a q
2 STX DC2 " 2 B R b r
3 ETX DC3 # 3 C S c s
4 EOT DC4 $ 4 D T d t
5 ENQ NAQ % 5 E U e u
6 ACK SYN & 6 F V f v
7 BEL ETB ' 7 G W g w
8 BS CAN ( 8 H X h x
9 HT EM ) 9 I Y i y
10 LF SUB * : J Z j z
11 VT ESC + ; K [ k {
12 FF IS4 , < L \ l |
13 CR IS3 - = M ] m }
14 SO IS2 . > N ^ n ~
15 SI IS1 / ? O _ o DEL
ESC T Sequences
Prefix Description Parameters
C Set GIN Cursor Color Pi Pi Pi
D Set Alpha Cursor Index Pi Pi
F Set Dialog Area Color Map Pia
G Set Surface Color Map Pi Pia